AQUÍ S’APROFITA TOT

Acció social

Es tracta d’una iniciativa pionera que pretén reduir el malbaratament alimentari . El conjunt de cases de turisme de muntanya Narieda Rural, juntament amb la col·laboració del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), s’encarreguen de conservar els aliments envasats i en bon estat –no caducats ni fora de la data de consum preferent- que deixen els hostes a les diferents llars després de l’estada turística i destinar-los a les persones més necessitades.

El CAPAU és l’organització responsable de detectar la vulnerabilitat de les persones i de repartir els aliments mitjançant el ja existent Supermercat Solidari. D’aquesta manera, els recursos alimentaris que surten d’un lloc retornen a un àmbit geogràfic proper.

El principal objectiu d’aquest projecte rau en el fet de poder abastir d’aliments les persones amb més vulnerabilitat. Aquest mateix objectiu desencadena intrínsecament una sèrie d’avantatges: d’una banda, aconseguir que el turisme pugui ser encara més beneficiós i, per què no, solidari, en tant que els turistes seran conscients d’on aniran destinats aquells aliments que deixen. D’altra banda, per la seva part, que els establiments tinguin un alt grau de compromís social, en aquest cas, en contra del malbaratament alimentari.

En resum:

i) abastir d’aliments les persones amb més necessitat
ii) reduir el malbaratament alimentari
iii) buscar noves sortides beneficioses del turisme en el territori
iv) tenir una xarxa d’establiments conscienciats en el malbaratament alimentari
v) promocionar el turisme solidari
vi) incidir en les bones praxis en els establiments que ho vulguin promoure.

Tant Narieda Rural com el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell inviten, al mateix temps, a la resta de cases, allotjaments i pisos turístics a adherir-se a la iniciativa.

Enllaços relacionats:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/un-nou-model-de-turisme-solidari-a-lalt-urgell/audio/1010690/
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/DARP_Iniciatives-MA_Narieda-Rural.pdf
http://www.ccma.cat/324/una-associacio-de-cases-turistiques-de-lalt-urgell-impulsa-laprofitament-de-menjar-per-a-aliments-per-la-solidaritat/noticia/2870413/
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/narieda-rural-impulsa-l-aprofitament-menjar-per-projecte-aliments-per-solidaritat/20180809103511012080.html
https://www.social.cat/noticia/8736/una-associacio-de-cases-turistiques-de-lalt-urgell-impulsa-laprofitament-de-menjar-per-a-a
https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2018/08/08/lassociacio-narieda-rural-impulsa-turisme/491609.html